Dolors Piera

dolors pieraPuigverd d’Agramunt, 21 de juliol de 1910 – Santiago de Xile, 20 de gener de 2002. Neix en una família de tradició republicana. L’avi matern, Pau Llobera, va ser milicià voluntari durant la Primera República i un dels fundadors del Centre Republicà de Puigverd d’Agramunt. El pare, mestre progressista, estava amatent a les orientacions de la pedagogia renovadora i preocupat per les condicions de vida i les necessitats de les famílies dels seus alumnes. Dolors va passar bona part de la primera infantesa en una aula, suplint, fins i tot si calia, al seu pare. Estudia a l’Escola Normal de Lleida entre els anys 1924 i 1928 on té com a professora Pepita Uriz.  

Les mesures de control polític i de repressió de les manifestacions de catalanitat empeses des del directori militar de Miguel Primo de Rivera (1923-1925) desvetllen l’oposició d’un jovent amb esperit nacionalista i socialitzant que aprofita els cercles culturals o l’excursionisme per dur a terme petites accions de refús a les imposicions dictatorials. Aquests aires d’oposició varen arribar a l’Escola Normal on, un sector del professorat, minoritari però molt actiu, va saber establir ponts de relació amb els alumnes inquiets i va potenciar les actituds crítiques.

De la seva banda, l’Ateneu Lleidatà va acollir un seguit d’activitats que varen tenir transcendència en els futurs mestres. Cal destacar les conferències sobre educació de l’any 1926, on van participar Alexandre Galí, Rafael Campalans i Pere Bosch i Gimpera. Dolors i el seu pare es reunien els dijous i els diumenges al Cafè Express de Lleida amb altres mestres inquiets i així, a poc a poc, anaren consolidant el projecte del grup Batec, “una revolta pacífica de mestres digne de ser imitada”, segons Alexandre Galí. Dolors Piera va ser una de les animadores d’aquest grup que tenia un significatiu rerefons polític per la defensa de l’escola laica i única. Alhora coneix i porta a la pràctica les idees del pedagog Célestin Freinet.  

Comença la seva vida professional als 18 anys, a l’Escuela Nacional de Niñas del carrer Xuclà de Barcelona, impregnada de les experiències viscudes a la Normal de Lleida i animada per les mateixes inquietuds del grup Batec. El 1929 però, es va guanyar la plaça de mestre interina del Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona creat el 1916, un projecte educatiu coordinat per Manuel Ainaud que preveia la construcció de grans edificis escolars i, pel que fa als continguts, se’n reivindicava la catalanització i la projecció cívica i que va permetre establir unes escoles públiques diferents de les escoles “nacionals”.  

Comença una etapa en què Dolors pren contacte amb dones significades del moviment feminista i intensifica la seva formació política. Obté el primer lloc per incorporar-se a una plaça en propietat i retorna als seus escenaris de joventut. Durant el curs 1931-1932 exerceix de mestra interina a Bell-lloc d’Urgell i, el curs següent, a Balaguer. Es retroba amb una admirada mestre, Pepita Uriz, fundadora del que va esdevenir el gran sindicat unitari de mestres, la Federació de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT). Dolors Piera decideix afiliar-s’hi i militar activament.

El juliol de 1934 va prendre possessió de la plaça definitiva de mestre de l’Escola graduada de Vilafranca del Penedès. El seu pensament queda reflectit en un article que publica a la revista Nova Cultura, “L’anima de l’escola”, on reflexiona entorn de la superació dels límits estrets de l’escola tradicional amb les noves exigències de continguts d’aprenentatge, de mètodes renovadors d’ensenyament, d’edificis dignes i dotacions adequades de laboratoris i biblioteques. L’ànima de l’escola només podia subministrar la feina del mestre apuntalada per uns ideals. Seves són les paraules “La infància representa el demà i nosaltres tenim un deure sagrat de contribuir al progrés incontenible de la humanitat”. Durant el bienni negre (1934-36) l’expedienten per exercir la tècnica Freinet. 

Es casa civilment a Vilafranca l’any 1934 amb qui va ser el seu primer company, Ramon Costa-Jou, mestre com ella. La parella formarà un sòlid equip dedicat a la pràctica i difusió del mètode Freinet. Ambdós van ser els principals animadors de la revista Colaboración, que es va publicar entre 1935 i 1936. A casa seva hi ha la redacció de l’Escola Proletària, òrgan de la FETE. Les inquietuds de la jove mestre troben en el medi pagès de Vilafranca els motius que la van empènyer des del compromís i la militància sindical a les responsabilitats polítiques. Es mou en cercles afins al Bloc Obrer i Camperol. Forma part de la comissió receptora dels nens asturians fills dels represaliats dels fets d’Astúries l’any 1934. Amb el seu company entren al comitè d’ajuts dels presos de la comarca el mateix any.  

El 1935 passa a ocupar la Secretaria General de la FETE-UGT de Barcelona, mentre n’era president Ramon Torroja i representa Catalunya en el congrés estatal de sindicats de mestres celebrat a Madrid el juny de 1936 i és delegada per Catalunya en el Congrés Mundial de Professors de París La FETE va viure des de 1934 una radicalització que accentua el caràcter antifeixista de la seva lluita per davant del reformisme que l’havia caracteritzat. Aquesta tendència s’intensificarà a partir del començament de la guerra. Pocs dies després de l’inici de la guerra el sindicat es reorganitzarà en la Federació Catalana de Treballadors de l’Ensenyament i Dolors Piera va ser elegida secretària de la Secció de Mestres Nacionals de Barcelona. L’FCTE va celebrar el seu primer i únic congrés a Barcelona el gener de 1938. 

De la responsabilitat sindical, Piera va passar a la militància política. L’any 1935, juntament amb una vintena de dissidents del Bloc Obrer i Camperol, ingressa en la Federació Catalana del PSOE amb la intenció de catalanitzar el partit i els sindicats afins. Posteriorment, els resultats de les eleccions de febrer de 1936, amb el triomf del Front Popular, estimula la fusió de les dues branques organitzades del socialisme català, la Federació Socialista Catalana del PSOE i la Unió Socialista de Catalunya, i de dos partits amb afinitats amb el comunisme soviètic, el Partit Proletari, alguns dirigents del qual procedien d’Estat Català i amb un cert arrelament al CADCI, i la secció a Catalunya del Partit Comunista, en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que va assumir com a premissa fundacional el caràcter nacional català. 

En produir-se el cop d’estat del 18 de juliol s’incorpora al Comitè Revolucionari de Vilafranca. Tal com ella evocava, una de les primeres tasques que li fou encomanada va ser neutralitzar la intimidació dels forasters de la CNT-FAI que arribaven de Barcelona. Al cap de pocs dies de l’aixecament feixista va anar a la seu del Comitè de Barcelona del PSUC a demanar ajuda; d’allí va sortir amb vint fusells.  La guerra va accelerar la seva carrera política amb unes responsabilitats encomanades pel partit estretament vinculades a la necessitat d’orientar la població i canalitzar les seves forces per fer front a l’ofensiva enmig de canvis radicals determinats per la situació bèl·lica. “Després del 19 de juliol estava a Vilafranca del Penedès, fent de mestre i de secretària del Front Popular. Foren tres sessions les que em va dedicar Ernst Geroe, delegat de la Internacional Comunista al PSU de C., per tal de convèncer-me de fer-me càrrec de la Secció Femenina del partit. No m’interessava el treball amb les dones ni em sentia preparada per realitzar-lo. Amb tot, vaig acceptar. Era molt difícil no acceptar les seves raons. Sempre vaig comptar amb dones valuoses i entusiastes. Els companys em tractaren com igual a ells. Mai no vaig sentir cap mena de discriminació. En el 1r comitè central em nomenaren membre del comitè executiu”.

La direcció del partit li atribueix així mateix la responsabilitat d’emprendre la tasca de creació d’una de les organitzacions més emblemàtiques durant la guerra, la Unió de Dones de Catalunya, de caràcter clarament polític i amb una voluntat d’implicar directament les dones en el combat contra el feixisme. Compagina aquesta responsabilitat amb tasques periodístiques i publicistes. També van produir-se modificacions en el seu itinerari personal, ja que des de 1938 Dolors Piera va estrènyer les seves relacions personals amb Pere Aznar, membre del comitè central i responsable de la Direcció General de Treball i Assistència Social, i que alhora presidí durant tota la guerra el CADCI, on va dirigir les seccions d’Organització i Treball, que no van passar a la UGT.

Dolors Piera va ser una de les ambaixadores habituals de les dones de Catalunya a l’estranger, i pels seus càrrecs sindicals i de partit va haver d’assumir el paper de representant en trobades internacionals. Així, el 1937 acompanya la Passionària al míting del Velòdrom d’Hivern de París. L’octubre de 1937 es nomenada consellera de Barcelona i l’agost de 1938, consellera-regidora de Cultura des d’on va desplegar una intensa activitat per poder atendre les necessitats més urgents de la població refugiada i, en especial, dels nens i nenes arribats a la ciutat. Col·labora amb la revista Companya i promou l’Ajuda Infantil de Rereguarda. Es manté en el càrrec fins l’ocupació de la ciutat per les tropes franquistes el gener de 1939. És de les últimes en abandonar l’ajuntament. “El dia que caigué Barcelona, Colomer es féu càrrec de l’alcaldia i Artur Martorell, cap de les oficines de Cultura, li presentà els papers habituals que representaven una hora de firma. Deixàrem la ciutat quan les tanquetes italianes baixaven pel Passeig de Gràcia després d’avisar els companys que romanien al casal del Partit”. 

La creixent dependència de la URSS, la influència estalinista i l’atribució de les responsabilitats per la derrota, entre altres raons, provoca fortes tensions internes en el si del PSUC. En aquest context el partit envia Pera Aznar a Xile mentre que Dolors restava sola a França. “Des de París, l’any 1939, dubtàrem de la confiança de les dues direccions quan enviaren pel juliol a Pere per tal d’ajudar a la recepció dels refugiats del Winnipeg. Per què ell i Artur Cussó i no nosaltres dos? Hi vèiem mala intenció.” Intenta acomodar-se a la vida de la clandestinitat a França, en unes circumstàncies en les qual els seus càrrecs polítics anteriors pesaven com una possible condemna.

Quan esclata la II Guerra Mundial, la detenen i passa quatre mesos a la presó de Fresnes. “Al meu germà, el qual s’escapà del camp de concentració, i a mi ens detingueren el 12 de setembre, pocs dies després d’haver començat la segona guerra mundial. Jo treballava a l’Oficina Internacional d’Ajut a la Infància sense sou però vivíem del que cobrava el meu marit com a diputat, que no podíem justificar perquè la Secretaria dels Diputats estava en clandestinitat. La presó fou molt dura. Estava atapeïda.”  Quan en surt, ella i el seu germà es veuen obligats a marxar de França. “Ens donaren vuit dies per sortir de França (cas contrari l’havien de repatriar a Espanya on estava conceptuada pel Tribunal de Responsabilidades Políticas com a “roja peligrosa”). Estava a punt de partir el “Cuba” noliejat per la SERE a la República Dominicana, però les llistes ja estaven fetes. Vam tenir la sort que les feia un amic del meu marit el qual, en conèixer la nostra situació, esborrà dos inscrits i hi posà els nostres noms. Així amb uns diners que ens donaren els nostres padrins d’Angers poguérem sortir d’aquell malson”.

Finalment, els març de 1940 pot reunir-se a Santiago de Xile amb el seu company Pere Aznar tot pensant que seria una estada provisional.  “Amb tot, vam seguir actuant. L’any 41 Comorera volgué que m’encarregués de la direcció del Partit. Per la posició de la URSS no podíem estar al Centre Català. Fundàrem Amics de Catalunya amb molt èxit”. La seva vida seguia girant entorn de la política del partit, amb actuacions paral·leles i compartides amb Pere Aznar i vinculades a la tasca de reorganització dels nuclis catalans procedents de la immigració anterior i dels refugiats polítics recents, amb l’objectiu d’estimular el suport a la lluita antifeixista a la pròpia terra, Catalunya, amb l’esperança del retorn.

En la primera etapa de l’exili, Dolors Piera seguia compromesa amb el partit i amb la línia del Komintern, malgrat les disputes enceses dins els rengles del comunisme espanyol i català i les anàlisis i estratègies antitètiques del món de l’exili republicà respecte a la guerra desplegada a Europa. (El 1940 el secretari general de la UGT de Catalunya, Miquel Ferrer és expulsat mentre intentava amb Víctor Colomer articular una federació d’entitats catalanes a Americà, tal i com es pot veure a la biografia de Miquel Ferrer). Les discrepàncies esclaten quan envien a Pere Aznar a l’Argentina clandestinament, sense directrius d’actuació. “Es complien tres mesos fatídics i res. Li vaig posar un telegrama: “Vine!”. Es vengué.” La tornada d’Aznar a Xile va provocar un autèntic daltabaix i va ser causa imminent de la seva expulsió. En l’informe es feia constar també com aquest fet podria afectar els comportaments de Dolors Piera.

La parella va demanar l’ingrés al Partit Socialista Català (PSC) de Mèxic, on tenien molts amics amb afinitats polítiques com Manuel Serra i Moret. El gener de 1945 es va fer pública l’expulsió del PSUC de Pere Aznar, i el març la de Dolors Piera en sengles notes publicades a la revista Retornque responien a la lògica més dura de l’estalinisme. Dolors Piera va reprendre la seva tasca docent tot mantenint el compromís polític amb el nou partit socialista mentre Pere Aznar mantenia la presidència del CADCI.

És la sotsdirectora de la Escuela Bialik i, més tard, la directora del Colegio Andersen. Després de la Segona Guerra Mundial impulsen des del Centre Català de Xile la Comissió d’Assistència Social, de la qual Dolors va ser la dona que ocupà la secretaria durant més anys. Una malaltia greu la va allunyar de la docència el 1970, però va mantenir la seva activitat pedagògica fins l’any 1990, amb l’assessorament de programes escolars i orientacions a mestres sobre nens amb dificultats especials.  Pere Aznar va morir el 1999 i Dolors Piera el 2002. La seva vellesa va transcórrer envoltada de l’estimació de les seves dues filles, Núria i Roser, vuit néts i onze besnéts, sense perdre mai l’interès pels esdeveniments de Catalunya.  

 

Biografia extreta del llibre de Cèlia Cañellas i Rosa Toran Dolor Piera. Mestre, política i exiliada, Ajuntament de Barcelona. Institut d’Educació. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*